Ovens


De gebouwen en installaties zijn privé , het eigenlijke crematieproces wordt verzorgd door speciaal daarvoor opgeleid stadspersoneel.

Met een nieuw infrastructuur in Brugge kunnen wij perfect inspelen op het groeiend aantal crematies, zowel regionaal op grootstedelijk niveau als op nationaal vlak.

Waar er in 1999 een kleine 3800 personen per jaar in Brugge werden gecremeerd, is dat aantal in 2007 opgelopen tot ruim 5600 crematies. In 2010 waren dit reeds 6400 crematies.

Dit is een stijging van ruim 68% in 10 jaar.


www.brugge.be/